Unverified Commit 3acd6fc8 authored by mertmit's avatar mertmit Committed by GitHub
Browse files

Add turkish language (#252)

* Add Turkish translation

* Implement Turkish translation
parent 0025d9b5
......@@ -7,7 +7,7 @@ const i18nextOptions = {
fallbackLng: "en",
namespace: "translation",
defaultNS: "translation",
supportedLngs: ["de", "en", "it", "es", "fr", "zh", "pt", "jp"],
supportedLngs: ["de", "en", "it", "es", "fr", "zh", "pt", "jp", "tr"],
debug: false,
preload: fs.readdirSync(path.join(__dirname, "../locales")).filter((fileName) => {
const joinedPath = path.join(path.join(__dirname, "../locales"), fileName)
......
......@@ -240,6 +240,9 @@ function setFriendlyLanguageNames() {
case "jp":
friendlyLanguageName = "日本語"
break;
case "tr":
friendlyLanguageName = "Turkish"
break;
default:
return;
}
......
{
"about": "Hakkında",
"addTodo": "Yeni bir yapılacak ekle",
"addTodoContainerHeadline": "Yapılacak yok",
"addTodoContainerSubtitle": "Bu liste boş, hadi bir kaç yeni yapılacak ekleyelim.",
"archive": "Arşiv",
"bdaily": "Her iş günü",
"bday": "iş günü",
"bday_plural": "iş günleri",
"cancel": "İptal Et",
"clear": "Temizle",
"close": "Kapat",
"compactView": "Kompakt Görünüm",
"completedTodos": "Tamamlandı",
"contexts": "Bağlamlar",
"copy": "Kopyala",
"createFile": "Yeni todo.txt oluştur",
"cut": "Kes",
"daily": "Günlük",
"darkmode": "Karanlık mod",
"day": "gün",
"day_plural": "günler",
"delete": "Sil",
"devTools": "Geliştirici araçlarını etkinleştir",
"done": "Tamamlandı olarak işaretle",
"due": "Bitiş",
"dueDate": "Bitiş tarihi",
"dueFuture": "Gelecek",
"duePast": "Gecikmiş",
"dueToday": "Bugün",
"dueTomorrow": "Dün",
"edit": "Düzenle",
"editTodo": "Yapılacağı düzenle",
"errorEventLogging": "Hata ve etkinlik günlüğü",
"every": "Her",
"file": "Dosya",
"find": "Bul",
"formErrorWritingFile": "<strong>Hata:</strong> Yaptığınız değişiklikler dosyaya yazılamadı. Lütfen todo.txt dosyanızı kontrol edin ve dosyaya yazmak için gerekli izinlere sahip olduğunuzdan emin olun: ",
"formInfoDuplicate": "Bu yapılacak zaten bulunuyor ve tekrar eden girdiler todo.txt dosyanıza yazılmayacak.",
"formInfoIncomplete": "Eksik girdi, lütfen en azından yapılacak ekleyiniz.",
"formInfoNoInput": "Lütfen metin alanına yapılacak ekleyiniz. Eğer nasıl yapılacağından emin değilseniz, <a href=\"https://github.com/todotxt/todo.txt\" target=\"_blank\">todo.txt sözdizimine</a> göz atın.",
"formSelectDueDate": "Bitiş tarihi yok",
"todoTxtSyntax": "todo.txt sözdizimini kullanın (A) @bağlam +proje bitiş: rec: h:",
"function": "Fonksiyon",
"help": "Yardım",
"helpTab3Title": "Bağlamlar ve projeler",
"helpTab4Title": "Tarihler",
"helpTab5Title": "Tekrarlayan Olaylar",
"helpTabContextsProjectsBody": "Eğer birden çok yapılacaktan oluşan bir proje üzerinde çalışıyorsanız, bu yapılacakları projeye \"+\" arkasından proje adını yazarak atayabilirsiniz. Bağlam yapılacağın sizinle ilişkili olduğu durumu tanımlar. David Allen'in <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done\" target=\"_blank\">Getting Things Done</a> konseptine göre \"bağlam\" evde, işte, alışverişte, telefonla, bilgisayarda, belirli bir kişi ile şeklinde olabilir. Bir bağlam eklemek için yalnızca \"@\" işaretini takiben bağlamı yazmanız yeterli. todo.txt ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen <a href=\"https://github.com/todotxt/todo.txt\" target=\"_blank\">tıklayınız</a>.<br><br>Proje ya da bağlam isimleri boşluk içeremez, lütfen tek kelime halinde yazınız. Dilediğiniz kadar proje ya da bağlam ekleyebilirsiniz.",
"helpTabContextsProjectsTitle": "Bağlam ve Proje ekleme",
"helpTabDatesBody1": "sleek başlangıç tarihini yapılacağın oluşturma tarihi olarak otomatik olarak ekleyecektir. Eğer değiştirmek isterseniz, yapılacağınızdaki öncelik etiketinden hemen sonra gelen ilk tarihe bakın. Bitiş tarihi olan yapılacaklar listenizde üste çıkarılacaktır. Bitiş tarihi ne kadar yakınsa o kadar üste sıralanacaktır. Yapılacağın bitiş tarihi bu gün ya da geçmiş bir tarihse kırmızı işaretlenecek ve listenizin en üstünde duracaktır. Bitiş tarihi eklemek için \"due:\" sonrasında <strong>YYYY-MM-DD</strong> düzeninde tarih ekleyebilirsiniz <strong>(örn. due:2021-03-07)</strong>. Alternatif olarak tarih seçiciyi kullanabilirsiniz, düzeni o sizin için halledecektir.",
"helpTabDatesBody2": "<strong>tomorrow</strong>, <strong>next Tuesday</strong> or <strong>end of February</strong> gibi İngilizce isimlendirmeler otomatik olarak uygun şekilde düzenlenecektir. <a href=\"https://sugarjs.com/dates/#/Parsing\" target=\"_blank\">Kullanılabilir kısayolların tam listesi için tıklayınız.</a>",
"helpTabDatesTitle1": "Tarih ekleme",
"helpTabDatesTitle2": "Tarih kısayolları",
"helpTabKeyboardSubtitle": "Ekle/düzenle penceresi açıkken",
"helpTabKeyboardTR7TD1": "Önceliği ayarla",
"helpTabKeyboardTR8TD1": "Toggle filter drawer",
"helpTabKeyboardTR10TD1": "Yapılacak ekle",
"helpTabKeyboardTR13TD1": "Önceliği arttır/azalt",
"helpTabKeyboardTR14TD1": "Önceliği kaldır",
"helpTabKeyboardTR15TD1": "Bitiş tarihini arttır/azalt",
"helpTabKeyboardTR16TD1": "Bitiş tarihini kaldır",
"helpTabKeyboardTR17TD1": "Tamamlanmış yapılacakları done.txt içine arşivle",
"helpTabPrioritiesBody": "Önemli yapılacaklarınız listenizde önemli bir yerde olmalı. Basitçe yapılacağınızın başına \"(A)\" ekleyerek bunu sağlayabilirsiniz. Yalnızca (A) kullanmak zorunda değilsiniz A'dan Z'ye tüm harfleri kullanabilirsiniz. Ama yalnızca A'dan C'ye yapılacakların yanında renkli bir barı olacak. Kalan tüm önceliklere nötr gri bir bar eşlik edecek. Klavye kısayolu ile öncelik atamak için ekleme/düzenleme penceresi açıkken Alt + A-Z tuşlarına basabilirsiniz.",
"helpTabPrioritiesTitle": "Öncelik ekleme",
"helpTabRecurrencesBody1": "Eğer bir yapılacağın tekrar etmesini istiyorsanız <strong>rec:</strong> kullanarak bir sıklık belirtmeniz gerekir (örneğin: <strong>rec:d</strong> her gün tekrar eder). sleek arayüzü tekrarlama özeelliği eklemek için gerekli kontrolleri sağlar, ya da dilerseniz kendiniz yapılacağı düzenleyebilirsiniz. Kullanabileceğiniz değerler: <strong>d</strong> (günlük), <strong>b</strong> (her iş günü), <strong>w</strong> (haftalık), <strong>m</strong> (aylık), <strong>y</strong> (yıllık). Eğer isterseniz özel bir sıklık da belirleyebilirsiniz, örneğin: 3 ayda bir tekrarlaması için <strong>rec:3m</strong> kullanabilirsiniz. <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/wiki/Recurring-todos\" target=\"_blank\">sleek'te tekrarlayan olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız</a>.",
"helpTabRecurrencesTitle1": "Tekrarlı Olay Ekleme",
"hiddenTodos": "Gizli",
"inProgress": "Devam Ediyor",
"language": "Dil",
"messageLoggingBody": "Bu projeyi anonim hata ve etkinlik günlüklerini aktifleştirerek destekleyebilirsiniz. Bu özellik kullandığınız özellikleri ve oluşan hataları kaydedecek. Bu özelliği ayarlardan etkinleştirebilirsiniz.",
"messageShareBody": "Bu proje dürüst incelemelerinize önem veriyor <br><i class=\"fas fa-star\"></i>&nbsp;<a href=\"https://sourceforge.net/projects/sleek/reviews\" target=\"_blank\">SourceForge</a>, hata bildirimleri ve öneriler için <i class=\"fab fa-github\"></i>&nbsp;<a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/issues\" target=\"_blank\">Github</a>",
"messageShareTitle": "sleek seni <i class=\"fas fa-heart\"></i>",
"month": "ay",
"month_plural": "aylar",
"monthly": "Aylık",
"noRecurrence": "Tekrarsız",
"noResultContainerSubtitle": "Aramanızı ve filtrelerinizi karşılayan bir sonuç bulunamadı",
"noResults": "Sonuç yok",
"notifications": "Bildirimler",
"of": "of",
"onboardingContainerBtnOpen": "Mevcut todo.txt seçin",
"onboardingContainerSubtitle": "<strong>Mevcut</strong> todo.txt dosyası seçerek ya da <strong>yeni</strong> bir tane oluşturarak başlayın.",
"openFile": "todo.txt Aç",
"paste": "Yapıştır",
"priorities": "Öncelikler",
"priority": "Öncelik",
"projects": "Projeler",
"reload": "Yenile",
"resetFilters": "Arama ve filtreleri sıfırla",
"reviewSourceforge": "sleek'i SourceForge'da değerlendir",
"reviewWindowsStore": "sleek'i Windows Store'da değerlendir",
"save": "Kaydet",
"search": "(A) todo.txt sözdizimi kullanarak ara @bağlam +proje bitişi:",
"select": "Seç",
"selectFile": "todo.txt dosyası seç",
"selected": "Seçilmiş",
"selectedFilters": "Seçilmiş filtreler",
"settings": "Ayarlar",
"settingsTabAboutContribute": "sleek açık kaynak kodlu bir yazılım, daha iyi bir sleek için katkıda bulunabilirsiniz",
"settingsTabAboutCopyrightLicense": "Telif hakkı ve lisans",
"settingsTabAboutCopyrightLicenseBody": "Telif hakkı (c) 2021 Robin Ahle. sleek <a href=\"https://opensource.org/licenses/MIT\" target=\"_blank\">MIT lisansı</a>'na sahiptir. Lisansın tam metnini görüntülemek için <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/LICENSE\" target=\"_blank\">LİSANS</a>.",
"settingsTabAboutExternalLibraries": "Kullanılan benim geliştirmediğim yazılımlar",
"settingsTabAboutPrivacy": "Gizlilik Politikası",
"settingsTabAboutPrivacyBody": "sleek kullanıcılarının kim olduğu ile ilgilenmiyorum bu nedenle gereksiz veri toplamayacağım. Ancak sleek'i kaç kişinin aktif kullandığını ve, eğer kullanıcı açıkça kabul ederse, nasıl kullandıklarını bilmek istiyorum. Veriler güvenli SSL bağlantı üzerinden özel olarak barındırılan Matomo'ya aktarılmadan önce anonimleştirilmektedir. Daha fazla bilgi için <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">Gizlilik Politikası</a>'nı inceleyebilirsiniz.",
"settingsTabSettingsArchive": "Yapılacaklar arşivi",
"settingsTabSettingsArchiveBody": "Tamamlanmış yapılacaklar şimdiki todo.txt dosyasından silinecek ve done.txt dosyasına eklenecektir. Eğer bu dosya klasörde bulunmuyorsa, oluşturulacak.",
"settingsTabSettingsDarkmodeBody": "Eğer sleek'in kullanıcı arayüzü zevkiniz için ya da çalışma ortamınız için fazla parlaksa karanlık modu tercih edebilirsiniz.",
"settingsTabSettingsLanguageBody": "sleek dili bilgisayar ayarlarınıza göre otomatik olarak ayarlayacaktır. Eğer başka bir dil tercih ediyorsanız, el ile değiştirebilirsiniz.",
"settingsTabSettingsLoggingBody": "Bu projeye anonim hata ve olay günlüklerini etkinleştirerek destek olabilirsiniz. Daha fazla bilgi için sleek'in <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">gizlilik politikası</a>.",
"settingsTabSettingsNotificationsBody": "sleek size bitiş tarihi bugün ya da yarın olan yapılacaklar için bildirim gönderebilir. Bu özellik için uygulama çalışır halde olmalı.",
"settingsTabSettingsTray": "Sistem barına küçült",
"settingsTabSettingsTrayBody": "Bu ayar ile sleek sistem tepsisine küçültülür ve uygulama listesinde görünmez.",
"shareFacebook": "sleek'i Facebook üzerinde paylaş",
"shareLinkedin": "sleek'i LinkedIn üzerinde paylaş",
"shareTwitter": "sleek'i Twitter üzerinde paylaş",
"shortcuts": "Kısayollar",
"sleekOnGithub": "sleek Github",
"sortBy": "Sırala",
"sortCompletedLast": "Tamamlananlar en sonda",
"submitIssuesOnGithub": "Github üzerinden sorun bildir",
"today": "Bugün",
"todos": "Yapılacaklar",
"toggleCompletedTodos": "Tamamlanmış yapılacakları göster/gizle",
"toggleDarkMode": "Karanlık modu etkinleştir",
"toggleFilter": "Filtreleri göster",
"tomorrow": "Yarın",
"useAsTemplate": "Şablon olarak kullan",
"view": "Görünüm",
"viewHeadlineAppView": "Uygulama görünümü",
"viewHeadlineFilterList": "Filtre menüsü",
"viewHeadlineTodoList": "Yapılacak listesi",
"viewToggleShowEmptyFilters": "Boş filtreler",
"viewToggleZoom": "Yakınlaştır",
"visibleTodos": "Görünür yapılacaklar",
"week": "Hafta",
"week_plural": "Haftalar",
"weekly": "Haftalık",
"welcomeToSleek": "sleek'e hoşgeldiniz",
"windowButtonCreateFile": "Burada todo.txt oluştur",
"windowButtonOpenFile": "Aç",
"windowFileformat": "Metin dosyası",
"windowTitleCreateFile": "todo.txt oluştur",
"year": "yıl",
"year_plural": "yıllar",
"yearly": "Yıllık",
"archivingPrompt": "Tüm tamamlanmış yapılacaklar bu dosyadan aynı klasördeki done.txt dosyasına taşınacak.",
"confirm": "Kabul et",
"archivingCompletedTitle": "Arşivleme tamamlandı",
"archivingCompletedBody": "Tamamlanmış yapılacaklar başarıyla taşındı ",
"restartPrompt": "Bu değişiklik için sleek kendini yeniden başlatacak. Eğer yeniden başlamazsa, lütfen uygulamayı el ile yeniden başlatın.",
"deleteCategoryPrompt": "Bu filtre geri alınamaz bir şekilde tüm yapılacaklardan kaldırılacaktır.",
"modalBackgroundAttention": "Bu pencere kapatılacak ve içeriği temizlenecek.",
"deferredTodos": "Gelecek eşik değeri",
"noFiltersFound": "Filtre bulunamadı",
"fileRemovalPrompt": "Bu yalnızca dosyayı listenizden silecek, dosya sürücünüzden silinmeyecek.",
"fileTabs": "Sekmeler"
}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment