Unverified Commit 66401af6 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by GitHub
Browse files

Added Hungarian translations (#272)

parent e8154bcd
......@@ -103,6 +103,7 @@ A prioritized backlog of new features and known issues can be found <a href="htt
* Multiple languages are either detected or can be set by hand to
- English
- German
- Hungarian
- Italian
- Spanish
- French
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ const i18nextOptions = {
fallbackLng: "en",
namespace: "translation",
defaultNS: "translation",
supportedLngs: ["de", "en", "it", "es", "fr", "zh", "pt", "jp", "tr"],
supportedLngs: ["de", "en", "it", "es", "fr", "hu", "zh", "pt", "jp", "tr"],
debug: false,
preload: fs.readdirSync(path.join(__dirname, "../locales")).filter((fileName) => {
const joinedPath = path.join(path.join(__dirname, "../locales"), fileName)
......
......@@ -231,6 +231,9 @@ function setFriendlyLanguageNames() {
case "fr":
friendlyLanguageName = "Français"
break;
case "hu":
friendlyLanguageName = "Magyar"
break;
case "zh":
friendlyLanguageName = "简体中文"
break;
......
{
"about": "Névjegy",
"addTodo": "Új tennivaló hozzáadása",
"addTodoContainerHeadline": "Nincsenek tennivalók",
"addTodoContainerSubtitle": "Ez a lista üres, adjon hozzá néhány tennivalót.",
"archive": "Archiválás",
"bdaily": "Minden munkanap",
"bday": "munkanap",
"bday_plural": "munkanap",
"cancel": "Mégse",
"clear": "Törlés",
"close": "Bezárás",
"compactView": "Kis méretű nézet",
"completedTodos": "Befejezett",
"contexts": "Környezetek",
"copy": "Másolás",
"createFile": "A todo.txt létrehozása",
"cut": "Kivágás",
"daily": "Naponta",
"darkmode": "Sötét mód",
"day": "nap",
"day_plural": "nap",
"delete": "Törlés",
"devTools": "Fejlesztői eszközök ki- és bekapcsolása",
"done": "Megjelölés készként",
"due": "Esedékesség",
"dueDate": "Határidő",
"dueFuture": "Esedékesség a jövőben",
"duePast": "Lejárt",
"dueToday": "Ma esedékes",
"dueTomorrow": "Holnap esedékes",
"edit": "Szerkesztés",
"editTodo": "Tennivaló szerkesztése",
"errorEventLogging": "Hiba- és eseménynaplózás",
"every": "Minden",
"file": "Fájl",
"find": "Keresés",
"formErrorWritingFile": "<strong>Hiba:</strong> nem sikerült kiírni a változtatásokat a fájlba. Ellenőrizze, hogy a todo.txt fájl létezik-e, és van-e elegendő jogosultsága a fájlba íráshoz: ",
"formInfoDuplicate": "Ez a tennivaló már létezik, és a kettőzések nem lesznek kiírva a todo.txt fájlba.",
"formInfoIncomplete": "A bevitel befejezetlen. Legalább a tennivaló szövegét adja meg.",
"formInfoNoInput": "Adjon hozzá egy tennivalót a szövegmezőbe. Ha nem biztos abban, hogy ezt hogyan kell csinálni, akkor vessen egy pillantást a <a href=\"https://github.com/todotxt/todo.txt\" target=\"_blank\">todo.txt szintaxisára</a>.",
"formSelectDueDate": "Nincs határidő",
"todoTxtSyntax": "A todo.txt szintaxis használata: (A) @környezet +projekt due: rec: h:",
"function": "Funkció",
"help": "Súgó",
"helpTab3Title": "Környezetek és projektek",
"helpTab4Title": "Dátumok",
"helpTab5Title": "Ismétlődések",
"helpTabContextsProjectsBody": "Ha olyan projekteken dolgozik, amelyek több feladatból állnak, akkor ezeket a feladatokat a „+” után írt projektnévvel rendelheti hozzá. A környezetek határozzák meg, hogy ez a tennivaló milyen helyzetben fontos az Ön számára. David Allen <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done\" target=\"_blank\">Getting Things Done</a> elgondolása szerint a „környezet” lehet például otthon, a munkahelyen, vásárlás közben, telefonon, a számítógépnél, egy adott személynél. Egy környezet hozzáadásához egyszerűen adja meg a környezet nevét egy „@” után. A todo.txt fájllal kapcsolatos további információkért <a href=\"https://github.com/todotxt/todo.txt\" target=\"_blank\">kattintson ide</a>.<br><br>Sem a projektek, sem a környezetek nem engedik meg a szóközök használatát, ezért írja őket egy szóba. Annyi projektet és környezetet fűzhet hozzá, amennyit csak akar.",
"helpTabContextsProjectsTitle": "Környezetek és projektek hozzáadása",
"helpTabDatesBody1": "A sleek automatikusan hozzáadja a kezdési dátumot, amely megegyezik a tennivalók létrehozásának dátumával. Ha meg akarja változtatni, akkor meg kell keresnie a tennivalóban lévő első dátumot közvetlenül a prioritási címke után. A határidőkkel rendelkező tennivalók feljebb kerülnek a listáján. Minél közelebb van a határidő, annál feljebb lesz sorolva. Ha a határidő a mai napra vagy egy múltbeli dátumra van beállítva, akkor piros színnel lesz jelölve, és a lista tetején marad. Egy határidő hozzáadásához írja be a „due:” szót, és adja hozzá a határidőt <strong>ÉÉÉÉ-HH-NN (például due:2021-03-07)</strong> formában. Alternatívaként használhatja a dátumválasztót, amely elvégzi a formázást Ön helyett.",
"helpTabDatesBody2": "A barátságos dátumnevek (mint például <strong>holnap</strong>, <strong>következő kedd</strong> vagy <strong>február vége</strong>) át lesznek alakítva a megfelelően formázott dátumokra. <a href=\"https://sugarjs.com/dates/#/Parsing\" target=\"_blank\">A lehetséges barátságos dátumok listája itt található.</a>",
"helpTabDatesTitle1": "Dátumok hozzáadása",
"helpTabDatesTitle2": "Barátságos dátumnevek",
"helpTabKeyboardSubtitle": "Ha a tennivaló hozzáadása vagy szerkesztése ablak nyitva van",
"helpTabKeyboardTR7TD1": "Prioritás beállítása",
"helpTabKeyboardTR8TD1": "Szűrőmenü ki- és bekapcsolása",
"helpTabKeyboardTR10TD1": "Tennivaló elküldése",
"helpTabKeyboardTR13TD1": "Prioritás növelése vagy csökkentése",
"helpTabKeyboardTR14TD1": "Prioritás eltávolítása",
"helpTabKeyboardTR15TD1": "Határidő növelése vagy csökkentése",
"helpTabKeyboardTR16TD1": "Határidő eltávolítása",
"helpTabKeyboardTR17TD1": "Befejezett tennivaló archiválása a done.txt fájlba",
"helpTabPrioritiesBody": "A fontos tennivalóknak fontos helyet kell kapniuk a listáján. Ennek eléréséhez egyszerűen tegyen egy „(A)”-t a tennivaló elejére. Nincs kötve az (A)-hoz, mivel A-tól Z-ig minden lehetséges. De csak A-tól C-ig lesz színes sáv a tennivaló mellett. Az összes többi prioritáshoz egy semleges szürke színű sáv kapcsolódik. Egy gyorsbillentyű használatával történő prioritás-hozzárendeléséhez nyomja meg az Alt + A-tól Z-ig tartó billentyűkombinációt, miközben a hozzáadás vagy a szerkesztés ablak nyitva van.",
"helpTabPrioritiesTitle": "Prioritás hozzáadása",
"helpTabRecurrencesBody1": "Ha azt szeretné, hogy egy tennivaló ismétlődjön, akkor meg kell adnia egy ismétlődési időközt a <strong>rec:</strong> attribútum használatával (például <strong>rec:d</strong> egy minden nap ismétlődő tennivalónál). A sleek felhasználói felülete vezérlőelemeket biztosít a rec: attribútum beállításához, vagy önmagának is szerkesztheti azt a todo szövegében. A lehetséges értékek a következők: <strong>d</strong> (naponta), <strong>b</strong> (minden munkanapon), <strong>w</strong> (hetente), <strong>m</strong> (havonta), <strong>y</strong> (évente). Más időközt is megadhat, például <strong>rec:3m</strong> a minden 3. hónapban történő ismétlődéshez. <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/wiki/Recurring-todos\" target=\"_blank\">Tudjon meg többet a sleekben lévő ismétlődésekről</a>.",
"helpTabRecurrencesTitle1": "Ismétlődések hozzáadása",
"hiddenTodos": "Rejtett",
"inProgress": "Folyamatban",
"language": "Nyelv",
"messageLoggingBody": "Az anonimizált hiba- és eseménynaplózás engedélyezésével támogathatja ezt a projektet. Ez naplózza az előforduló hibákat és az Ön által használt funkciókat. Ezt a funkciót a beállításokban engedélyezheti.",
"messageShareBody": "Ez a projekt nagyra értékeli a <br><i class=\"fas fa-star\"></i>&nbsp;<a href=\"https://sourceforge.net/projects/sleek/reviews\" target=\"_blank\">SourceForge</a> oldalon leadott őszinte véleményeket, a <i class=\"fab fa-github\"></i>&nbsp;<a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/issues\" target=\"_blank\">Github</a> hibakövetőjébe beküldött hibajelentéseket, valamint az ajánlásokat itt:",
"messageShareTitle": "A sleek <i class=\"fas fa-heart\"></i> Önt",
"month": "hónap",
"month_plural": "hónap",
"monthly": "Havonta",
"noRecurrence": "Nincs ismétlődés",
"noResultContainerSubtitle": "Nem találhatók találatok sem a keresési bevitelre, sem a kiválasztott szűrőkre",
"noResults": "Nincs találat",
"notifications": "Értesítések",
"of": "/",
"onboardingContainerBtnOpen": "Meglévő todo.txt kiválasztása",
"onboardingContainerSubtitle": "Kezdjen a <strong>meglévő</strong> todo.txt fájl kiválasztásával vagy egy <strong>új</strong> létrehozásával.",
"openFile": "A todo.txt megnyitása",
"paste": "Beillesztés",
"priorities": "Tulajdonságok",
"priority": "Prioritás",
"projects": "Projektek",
"reload": "Újratöltés",
"resetFilters": "Szűrők és keresés visszaállítása",
"reviewSourceforge": "A sleek véleményezése a SourceForge-on",
"reviewWindowsStore": "A sleek véleményezése a Windows Store-ban",
"save": "Mentés",
"search": "(A) Keresés a todo.txt szintaxis használatával: @környezet +projekt due:",
"select": "Kiválasztás",
"selectFile": "A todo.txt fájl kiválasztása",
"selected": "Kiválasztva",
"selectedFilters": "Kiválasztott szűrők",
"settings": "Beállítások",
"settingsTabAboutContribute": "A sleek nyílt forráskódú, és közreműködhet a jobbá tételében.",
"settingsTabAboutCopyrightLicense": "Szerzői jog és licenc",
"settingsTabAboutCopyrightLicenseBody": "Copyright (c) 2021 Robin Ahle. A sleek az <a href=\"https://opensource.org/licenses/MIT\" target=\"_blank\">MIT licenc</a> alatt érhető el. A licenc teljes szövegéért nézze meg <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/LICENSE\" target=\"_blank\">LICENSE</a> fájlt.",
"settingsTabAboutExternalLibraries": "A használt szoftverek, amelyeket nem én fejlesztettem",
"settingsTabAboutPrivacy": "Adatvédelmi irányelv",
"settingsTabAboutPrivacyBody": "Engem nem érdekel, hogy kik a sleek felhasználói, és ezért nem fogok szükségtelen adatokat gyűjteni. Azonban azt szeretném tudni, hogy hány felhasználó használja aktívan a sleek alkalmazást, és amennyiben a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy hogyan használja a sleeket. Az adatok anonimizálva lesznek, mielőtt elküldésre kerülnek egy bizalmasan szolgáltatott Matomo példányba, kizárólag egy biztonságos SSL-titkosítású kapcsolaton keresztül. További információkért nézze meg az <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">adatvédelmi irányelvet</a> (angol nyelven).",
"settingsTabSettingsArchive": "Tennivalók archiválása",
"settingsTabSettingsArchiveBody": "A befejezett tennivalók eltávolításra kerülnek az aktuális todo.txt fájlból, és beillesztésre kerülnek a done.txt fájlba. Ha ez a fájl még nem létezik az aktuális könyvtárban, akkor létre lesz hozva.",
"settingsTabSettingsDarkmodeBody": "Ha a sleek normál felhasználói felülete túl világos az általános ízlésének vagy a jelenlegi környezetéhez, akkor a sötét mód hasznos alternatíva lehet.",
"settingsTabSettingsLanguageBody": "A sleek automatikusan beállítja a nyelvet a számítógép beállításainak megfelelően. Ha más nyelvet részesít előnyben, akkor kézzel is megváltoztathatja azt.",
"settingsTabSettingsLoggingBody": "Ön is hozzájárulhat ehhez a projekthez az anonimizált hiba- és eseménynaplózás engedélyezésével. További információk találhatók a sleek <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/blob/master/PRIVACY.md\" target=\"_blank\">adatvédelmi irányelveiben</a>.",
"settingsTabSettingsNotificationsBody": "A sleek értesítéseket küldhet a ma és holnap esedékes tennivalókról. Ehhez a funkcióhoz az alkalmazásnak futnia kell.",
"settingsTabSettingsTray": "Minimalizálás a tálcasávra",
"settingsTabSettingsTrayBody": "Ezzel a beállítással a sleek kis méretűre lesz állítva a tálcasávra, és többé nem lesz látható a feladatsávban.",
"shareFacebook": "A sleek megosztása Facebookon",
"shareLinkedin": "A sleek megosztása LinkedInen",
"shareTwitter": "A sleek megosztása Twitteren",
"shortcuts": "Gyorsbillentyűk",
"sleekOnGithub": "A sleek a GitHubon",
"sortBy": "Rendezési szempont",
"sortCompletedLast": "Befejezve a végén",
"submitIssuesOnGithub": "Hibák beküldése a GitHubon",
"today": "Ma",
"todos": "Tennivalók",
"toggleCompletedTodos": "Befejezett tennivalók megjelenítése vagy elrejtése",
"toggleDarkMode": "Sötét mód ki- és bekapcsolása",
"toggleFilter": "Szűrők megjelenítése",
"tomorrow": "Holnap",
"useAsTemplate": "Használat sablonként",
"view": "Nézet",
"viewHeadlineAppView": "Alkalmazásnézet",
"viewHeadlineFilterList": "Szűrő oldalsáv",
"viewHeadlineTodoList": "Tennivaló lista",
"viewToggleShowEmptyFilters": "Üres szűrők",
"viewToggleZoom": "Nagyítás",
"visibleTodos": "Látható tennivalók",
"week": "hét",
"week_plural": "hét",
"weekly": "Hetente",
"welcomeToSleek": "Üdvözli a sleek!",
"windowButtonCreateFile": "A todo.txt létrehozása itt",
"windowButtonOpenFile": "Megnyitás",
"windowFileformat": "Szövegfájl",
"windowTitleCreateFile": "A todo.txt létrehozása",
"year": "év",
"year_plural": "év",
"yearly": "Évente",
"archivingPrompt": "Az összes befejezett tennivaló át lesz helyezve ebből a fájlból egy done.txt fájlba, amely ugyanabban a könyvtárban van.",
"confirm": "Megerősítés",
"archivingCompletedTitle": "Archiválás befejezve",
"archivingCompletedBody": "A befejezett tennivalók sikeresen át lettek helyezve ide: ",
"restartPrompt": "Ehhez a változtatáshoz a sleek alkalmazásnak újra kell indítania magát. Ha ez nem történne meg, akkor indítsa el újra az alkalmazást kézzel.",
"deleteCategoryPrompt": "Ez a szűrő visszavonhatatlanul el lesz távolítva az összes tennivalóból.",
"modalBackgroundAttention": "Ez az ablak be lesz zárva, és a tartalma törlődik.",
"deferredTodos": "Küszöbszintdátum a jövőben",
"noFiltersFound": "Nem találhatók szűrők",
"fileRemovalPrompt": "Ez csak a fájllistából távolítja el a fájlt, nem lesz törölve a meghajtóról.",
"fileTabs": "Lapok"
}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment