Public
Authored by cafucecosu

Nguoi trung xo so $ 1,5 ty khong xuat hien

`

Người trúng xổ số $ 1,5 tỷ không xuất hiện

Nếu trong một vài tuần không ai tuyên bố một vé xổ số trị giá 1,5 tỷ đô la được bán ở Upstate, các nhà lập pháp bang Palmetto có thể có một ít tiền để chi tiêu trong năm tài chính sắp tới.

Tiểu bang dự kiến sẽ thu 61 triệu đô la thuế thu nhập dưới dạng phần của giải độc đắc Mega Millions nếu người chiến thắng quyết định lấy khoản tiền.

Người chiến thắng vẫn còn ba tháng để trao vé cho các quan chức xổ số nhà nước và trở nên giàu có ngay lập tức. Nhưng ba tháng đã trôi qua mà không có lời nào từ những người mua vé trúng thưởng Kết quả xổ số miền nam tại một cửa hàng tiện lợi ở Simpsonville.  

Giám đốc điều hành xổ số South Carolina, Tony Cooper

Chúng tôi bắt đầu lo lắng về việc liệu 61 triệu đô la có thực tế hay không, ông Frank Rainwater, giám đốc Văn phòng Doanh thu và Tài chính Nhà nước, nói với các nhà lập pháp trong cuộc họp ngắn về dự toán doanh thu nhà nước hôm thứ ba.

Nếu không có ai xuất hiện trước khi các cố vấn kinh tế của nhà nước họp vào giữa tháng tới, họ sẽ xem xét giảm thặng dư dự kiến để các nhà lập pháp không tính vào phần 61 triệu đô la khi họ đưa ra các đề xuất ngân sách cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy.

Hiện tại, 61 triệu đô la là một phần của nửa tỷ đô la trong thặng dư dự kiến, có thể bao gồm những công trình như làm sách giáo khoa mới hoặc nâng cấp nhà tù.

Nếu người chiến thắng Xổ số miền nam không lên lấy tiến trước thời hạn 180 ngày, tiểu bang vẫn sẽ thu một phần  dù ít hơn nhiều, vì toàn bộ số tiền sẽ được chia cho tất cả các bang tham gia cuộc thi Mega Millions, dựa trên tổng tỷ lệ phần trăm của từng tiểu bang bán hàng, Rainwater nói.

Khách hàng ghé thăm KC Mart # 7 tại Simpsonville vào thứ Tư

Điều đó sẽ đặt khoảng 11 triệu đô la vào quỹ giải thưởng không có người nhận của South Carolina, mà các nhà lập pháp có thể chi tiêu như lợi nhuận xổ số cho học bổng đại học và các chi phí giáo dục khác.

Danh tính của người trúng giải độc đắc xổ số lớn thứ hai của quốc gia có thể không bao giờ được biết, ngay cả khi người đó không liên lạc với các quan chức xổ số trước thời hạn. Nam Carolina là một trong số ít các tiểu bang cho phép người trúng xổ số được ẩn danh.

South Carolina, nơi ai đó đã mua một vé trị giá 1,537 tỷ đô la tại một cửa hàng tiện lợi, là một trong số ít các bang chơi Mega Millions và cho phép người chiến thắng được ẩn danh. Các quan chức và nhà lập pháp nói rằng sự ẩn danh có thể bảo vệ người chiến thắng khỏi bị bọn tội phạm và những người vô đạo đức khác yêu cầu họ đưa tiền.

Xem thêm: XSMN

`
446 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment