Public
Authored by luuanh

Nitralmyl là thuốc gì?

Trong bài viết này, nhà thuốc online Lưu Anh giới thiệu đến các bạn sản phẩm thuốc Nitralmyl được sản xuất bởi công ty CÔNG TY CỔ PHẦN Dược Phẩm Hà Tây, sản xuất tại Việt Nam.

Nitralmyl là thuốc gì?

Thuốc Nitralmyl là thuốc thuộc nhóm tim mạch có thành phần chính là Nitroglycerin pellets tương ứng với Nitroglycerin hàm lượng 2.6mg.

Mỗi hộp thuốc Nitralmyl có 3 vỉ, mỗi vỉ có 10 viên nang, hạn sử dụng là 36 tháng từ ngày sản xuất.

Xem thêm các sản phẩm khác tại nhà thuốc của chúng tôi:

Tác dụng của thuốc Nitralmyl

Thuốc Nitralmyl có tác dụng phòng cơn đau thắt ngực và điều trị hỗ trợ trong bệnh suy tim trái nặng hay suy tim toàn bộ.

Thuốc Nitralmyl 2,6mg giá bao nhiêu?

Thuốc Nitralmyl 2,6 mg giá 40.000 đồng 1 hộp, bán tại nhà thuốc Lưu Anh, chúng tôi giao hàng toàn quốc.

Liều dùng - Cách dùng thuốc thế nào?

Thuốc Nitralmyl được dùng theo đường uống tuân theo hướng dẫn của bác sĩ, chú ý không được nhai hay ngậm thuốc mà phải uống với nước ngay.

Thông thường, liều dùng của thuốc Nitralmyl như sau:

  • Phòng cơn đau thắt ngực: uống 2 đến 3 viên thuốc Nitralmyl mỗi ngày, chia ra nhiều lần trong ngày.
  • Điều trị hỗ trợ trong bệnh suy tim trái nặng hay suy tim toàn bộ: uống mỗi lần 2 đến 4 viên, sử dụng 2 – 3 lần/ngày.
27 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment